Wilno za 188 zł w marcu na przedłużony weekend!

Skąd: Warszawa

Dokąd: Wilno

Kiedy: 20.03 - 23.03

Ilość przesiadek: Bezpośredni

Długość podróży: 1h 05min

Wilno – stolica Litwy, stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wilno po unii lubelskiej nie utrzymało formalnych funkcji stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Co warto zobaczyć?

  1. Ostra Brama w Wilnie
  2. Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława
  3. Góra Trzykrzyska
  4. Zamek Dolny w Wilnie
  5. Cmentarz na Rossie