Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadzają kary za naruszenie nowego prawa dotyczącego zdrowia psychicznego

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły wprowadzenie nowego prawa dotyczącego zdrowia psychicznego, wprowadzając surowe kary za jego naruszenie. W każdym emiracie zostanie utworzony specjalny komitet monitorujący, mający na celu ochronę i egzekwowanie przepisów związanych z opieką psychiatryczną.

Foto: Wael Hneini/ Unsplash

Nowa ustawa przewiduje surowe konsekwencje w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zdrowia psychicznego. Osoby łamiące nowe prawo podlegają karze pozbawienia wolności oraz grzywnie, której wysokość oscyluje między 50 000 a 200 000 Dh. Prawo zostało ustanowione zgodnie z najnowszymi praktykami oraz z postępem w obszarze opieki psychiatrycznej, dążąc do zapewnienia ochrony praw pacjentów i zagwarantowania kompleksowej opieki zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Celem nowej ustawy jest uregulowanie relacji pomiędzy pacjentami psychiatrycznymi a wszystkimi podmiotami mającymi z nimi kontakt. Przykłada się również szczególną wagę do zapewnienia niezbędnej opieki zdrowotnej, zgodnie z najwyższymi standardami i praktyką. W ramach przepisów, zabronione jest świadczenie usług w zakresie zdrowia psychicznego bez uzyskania uprzedniej zgody właściwego organu, zgodnie z obowiązującym prawem.

Nowa regulacja ma zabezpieczyć prawa pacjentów psychiatrycznych oraz zapewnić im odpowiednią opiekę zdrowotną. Określa także precyzyjne standardy i procedury, które mają zostać przestrzegane przez wszystkie strony zaangażowane w opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Źródło: khaleejtimes.com

Autor:

Wiktor Kusak

Student ekonomii pasjonujący się podróżami i pieszymi wycieczkami górskimi. Jego marzeniami są zwiedzenie Azji, a także przejechanie legendarnej Route 66.