Skała Agaty najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich

Nowym najwyższym wzniesieniem Gór Świętokrzyskich jest Skała Agaty licząca blisko 614 metrów, która jak się okazało na podstawie ostatecznych już, najnowszych badań jest wyższa od Łysicy o około 60 centymetrów.

zdjęcie: Jakub Hałun / Wikipedia.org

W trakcie badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej, okazało się, że wysokości na modelu terenu, różnią się od wartości podawanych na mapach, gdzie Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Góra Agata.

Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami – przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych.

Po zapoznaniu się z wynikami badań Świętokrzyski Park Narodowy postanowił zarejestrować nowe wysokości Łysicy – 613,31 m n.p.m i Góry Agaty – 613,96 m n.p.m. w Państwowym Zasobie Geodezyjnym.

Od tej chwili Łysica, jako dotychczasowy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich zostaje wykreślona ze wszelkich podręczników – zastąpi ją Skała Agaty.

Źródło: echodnia.eu

Autor:

Wiktor Kusak

Student ekonomii pasjonujący się podróżami i pieszymi wycieczkami górskimi. Jego marzeniami są zwiedzenie Azji, a także przejechanie legendarnej Route 66.