Nowe połączenie z Polski do Łotwy

Nowe połączenie kolejowe z Polski do Łotwy staje się faktem. Linia kolejowa Rail Baltica uruchomi swoje połączenie z Warszawy do Rygi. Dzięki tej nowej inwestycji podróżni będą mogli przemierzyć trasę w zaledwie pięć godzin, co znacząco skróci czas podróży między tymi dwoma europejskimi miastami.

Foto: RailBalticaOfficial/ Twitter

Linia kolejowa Rail Baltica, będąca częścią projektu, ma na celu połączenie europejskich miast poprzez nowoczesną sieć komunikacyjną. Otwarcie tej trasy umożliwi podróżującym z Polski do Łotwy szybsze i bardziej efektywne przemieszczanie się, redukując czas podróży z Warszawy do Rygi do zaledwie pięciu godzin.

Rail Baltica, z założenia, ma stać się głównym elementem infrastruktury kolejowej dużych prędkości w regionie bałtyckim, tworząc połączenie między Polską a krajami bałtyckimi. Planowane jest, że do roku 2030 infrastruktura ta będzie kompleksowo połączona, umożliwiając płynne podróże między Polską, Litwą, Łotwą, Estonią i Finlandią.

Źródło: railbaltica.org

Autor:

Wiktor Kusak

Student ekonomii pasjonujący się podróżami i pieszymi wycieczkami górskimi. Jego marzeniami są zwiedzenie Azji, a także przejechanie legendarnej Route 66.